úterý 25. červen 2024 RSS Mapa stránek Přihlásit se Registrace
Úvod > Modely > Teorie > Návrh změny ve vyhodnocení jízdní zkoušky NSS

Návrh změny ve vyhodnocení jízdní zkoušky NSS

22.08. 2017 | Teorie Vložil(a): Jirka
stopwatch.jpg
stopwatch.jpg

Již na Kristýně 2017 se hovořilo o návrhu jinak hodnotit jízdní zkoušku F-NSS. S návrhem přišli ruští modeláři s tím, že bude předložen na MS v Ornetě. Zda byl nebo nebyl předložen či přijat nechme stranou, raději se podívejme, o jakou navrženou změnu se jedná.  Ta se netýká metody výpočtu hendikepu lodí, ten je respektován a použit. Zásadně se ale mění způsob vyhodnocení jízdy modelů…

 

 

Popis navržené změny

Změna se netýká metody výpočtu hendikepu lodí, ten je respektován a použit. Zásadně se ale mění způsob vyhodnocení jízdy modelů…

 

 

Doba jízdy (Tj) je určena pravidly nebo dohodou sboru rozhodčích. 

Doba prodloužení (Tp) - prodloužení limitu na dojezd modelů v posledním kole, je určena vedoucím startoviště.

Závodníkům se během jízdy započítávají dokončená kola a čas. Po uplynutí doby jízdy (Tj) každý model dokončí kolo. Jako výsledek je pro každý model uveden počet ujetých kol. Dále je uveden pro každý model celkový čas (Tc), tedy doba jízdy Tj + čas dokončení posledního kola resp. uběhnutý čas od startu jízdy. 

Závodníkům, kteří nedokončí poslední kolo v prodloužení (Tp), se uvede počet kol včetně nedokončeného kola (jako by jej dokončili) a uvede se celkový čas Tc = Tj + Tp

Po závodě je každému závodníku spočítána průměrná doba ujetí jednoho kola, tedy T = Tc/počet kol. Následně je tato hodnota korigovaná koeficientem R log tedy Tz = T * Rlog

Dále se s výslednými časy Tz průměrného času kola modelů pracuje standardně podle pravidel NAVIGA NS 2016. Tedy nejrychlejší (hodnotou nejmenší) průměrný čas kola (po přepočtu koeficientem) určí vítěze, který dostane 50 bodů za jízdu. Ostatní závodníci dostanou počet bodů podle poměru průměrného času kola vítěze a průměrného času kola závodníka, násobený 50. Vše viz pravidla…

V podstatě je to jen opravdu malý zásah do části metodiky vyhodnocení jízd.

 

Možné benefity

Výhody navrženého způsobu by pro soutěžící mohly být:

  • pro měnící se vítr během jízdy (rychlá úvodní kola nebo naopak)
  • menší vliv případné kolize se zaklesnutím modelů (ztráta se rozpočte … je větší šance ji dohnat)
  • rovné podmínky díky plnému počtu modelů pro téměř celou jízdu a to může být i zajímavější jak pro závodníky tak i diváky. 

 

Pro pořadatele:

  • je jasně daná doba jízdy (sestavování časového plánu soutěží) 
  • vyhodnoceni budou všichni (nejen pro soutěže typu Evropský pohár na Kristýně)   

 

Možnost to vyzkoušet v praxi

Pokud souhlasíte, je domluveno s pořadatelem závěrečných soutěží v Jinolicích, že některé jízdy budou vyhodnoceny pro seriál MiČR standardním způsobem ale také paralelně i způsobem výše popsaným. Tyto nijak nekolidují. A vlastně také populární nedělní regaty jezdíme víceméně tímto způsobem.

V praxi tedy, po odjetí standardně vypočteného počtu kol, lodě zůstanou na trati a pojedou dále až do uplynutí času Tj (doby jízdy) a pak dokončí poslední kolo. Nejpozději s doběhem limitu na dokončení Tp ukončí soutěž všechny lodě. Srovnání vyhodnoceného pořadí modelů podle standardního a nově navrženého způsobu může dát odpověď, zda má nový způsob nějaký přínos. 

Budu rád za Vaše komentáře před i po vyzkoušení tady pod článkem. Těším se do Jinolic – nejenom kvůli tomuto testu, ale na setkání s vámi na vodě i na souši ;o)

Jirka

 

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Jirka | 30. 08. 2017

Na Jablonecké kotvě bylo dohodnuto s pořadatelem, tedy se Standou, že nedělní dopoledne věnujeme zkoušce dvojitého výpočtu pořadí v jízdě podle návrhu výše + standardního výpočtu kol. Samozřejmě při nepřízni počasí během celého víkendu budou přednostně dojety jízdy pro MiČR.
Podle účasti modelů je možné, že se pojedou A a B odděleně (přetížení zapisovatelů).
Díky hojnému počtu přihlášených modelů budou podmínky testu lépe vypovídající, jistě lepší než na soutěžích typu Jablonecká Kotva či Těrlicko...

Věřím, že tento test dá alespoň částečnou odpověď na to, zda se snažit o prosazení změny do pravidel v roce 2019. A o to mi s celým příspěvkem šlo. Děkuji všem, kteří přispěli svým názorem k diskusi.

Jirka

P.S. Jsem také rád, že se, snad poprvé, trochu rozproudila diskuse pod článkem, kterou nové stránky registrovaným umožňují. Věřte, že pro mne je to odměna, vidět reakce čtenářů příspěvků. Je to také potvrzení toho, že stránky fungují a mají své místo na internetu

Pepa | 23. 08. 2017

Ahoj kamarádi.
Pravidla si každý pořadatel může určit jaká koliv . Jako třeba NSS-H. Pakliže se přihlásím , pak s nimi souhlasím.
Né jinak je to u mistrovské soutěže. Pravidla byla daná na začátku a nelze je v půběhu měnit , byť jen na zkoušku. Souhlasím s Ladousem , že jiný počet lodí v dokončovaném závodě tyto podmínky zásadně mění.
Pokud chce někdo něco vyzkoušet , ať pro to využije soutěž typu Jablonecká kotva , nebo Těrlicko, do kterých se mohu přihlásit už s těmito podmínkami.
Ještě k těm regatám: Většinou se jezdí na pořadí bez bodového hodnocení a hendikepu.
Nebyly i vyjímky , že se dohadovalo jak vyhodnotit regatu až po jejím startu.
S pozdravem AHOJ
Pepa.

MKJ | 23. 08. 2017

Musel jsem po ránu zapnout mozek kvůli větě předposledního odstavce:

V praxi tedy, po odjetí standardně vypočteného počtu kol, lodě zůstanou na trati a pojedou dále až do uplynutí času Tj (doby jízdy) a pak dokončí poslední kolo.

Jirko, asi tam doplň, že to je řešení právě jen pro ty Jinolice, aby se to vyzkoušelo, né pro běžnou praxi. Pokud to projde, tak se samozřejmě nebude žádný počet kol vyhlašovat, časy Tj a Tp budou pevně daný v propozicích. Pokud to chápu správně.

No co chcete, takhle brzo po ránu a bez rumu se snadno vylekám :-)

ladous | 23. 08. 2017

Závodníkům, kteří nedokončí poslední kolo v prodloužení (Tp), se uvede počet kol včetně nedokončeného kola (jako by jej dokončili) a uvede se celkový čas Tc = Tj + Tp."
Toto mi nepřijde šťastné. Bude-li Tj = 60 minut a Tp = 10 minut, tak ten, co dokončí druhé kolo v 69. minutě na tom bude prakticky stejně jako ten, který v 59. dokončí první kolo a druhé v tom nastaveném čase nedojede.

Benefity pro pořadatele byly zmíněny, zkusím uvést pár záporů:
Svážecí člun bude více zasahovat (více lodí na vodě, více možností ke kolizi).
Rozhodčí a zapisovatelé budou muset být po celou dobu soutěžní jízdy ve střehu. Ne jako teď, kdy v "poločase" startovní pole prořídne.

Nápad s testováním v Jinolicích si vyjma regaty moc dobře představit neumím, neboť pokud necháme rychlé modely kroužit mezi zbytkem a nějaký, který je ještě v soutěži podle letošních pravidel MiČR, se zamotá s některým, který by již měl být dávno z vody, tak je to v extrémním případě na podání protestu.

Ferodedek | 23. 08. 2017

Asi jsi to špatně pochopil, nebo já! Podle diskuze v Ornetě se nebude počítat celý čas, ale tak zvané průměrné kolo. jeden model ujede 10 kol za 60 minut, tedy kolo za 6 min, další za stejnou dobu 5 kol tj,: kolo za 12 min. popřípadě těch 5 kol za 60+10(70) minut, tak bude čas 70:5= 14 minut a tak u všech účastníků jízdy. Pořadí se dál bude počítat stejně jako dosud. Podle mne to může být přínosem, protože nebudou trapně kroužit po trati cca 2 modely třeba 30 minut, žádný model nepřibude (viz Ladouš) bude jich stejně jako na startu, a možná se zmenší celkový rozdíl v cíli , kdy jak je běžně známo, že vítr není celou hodinu stabilní a tak někeré lodě jedoucí na silný a na slabý ne (můj případ) v závěru ztratí svoji výhodu a ty opačně jedoucí tím získaji. A nebude potom takový rozdíl v bodech za jízdu , 1. místo 50 a druhý pomalý třeba jen 25 bodů. Jsem pro, že je to nutno vyzkoušet, a v tom nevidím problén. Poláci plánují stejnou zkoušku za 14 dní, tak budu snad něco vědět.

ladous | 23. 08. 2017

Ano, pokud kola dokončí, tak se vezme průměrný čas, za který daný model kolo absolvuje. Ovšem pokud se po vypršení přidaného limitu rozjeté kolo bude považovat za dokončené (kdyby se alespoň dopočítalo - viz 59 minut x 2), pak je veškerá spravedlnost ta tam, protože to dotyčnému vylepší průměr:
59 minut x 2 se určitě nerovná 70 minut, zatímco druhý model objede dvě řádná kola (35 minut x 2) a dostane se na stejný čas 70 minut, tj. oba budou mít 35 minut/1 kolo. Kde to jsme?

Jasně, jde o extrém. Ti, co za hodinku stihnou 10 kol, o tolik zkreslený výsledek mít nebudou.

Za sebe jsem toho názoru, že chceme-li pravidelně vyrážet na MS a ME, měli bychom pokud možno seriál soutěží MiČR jezdit podle platných pravidel Navigy, třebaže mohou být takové jízdy pro soutěžící i diváky nudnější.

Standa | 23. 08. 2017

Nikde v ruských pravidlech není o jakou dobu bude jízda prodloužena - čas Tp určuje vedoucí startoviště, ten ji může stanovit libovolně dle průběhu závodu, logicky by se nastavený čas měl blížit odhadu dojezdu posledního v závodě. Pak přiřazení času Tp tomu kdo to přeci jen nestihne nezmění tak výrazně jeho průměrný čas na kolo. Bohužel to při extrémně pomalých kolech to může nabourat časový rozpis jízd.
Ohledně pravidel Navigy - na zasedání sekce NS nebyl tento návrh oficiálně předložen a ani v diskuzi se o něm nemluvilo. Takže do MS 2019 se to do pravidel Navigy nedostane. V Rusku podle této nové verze jezdí, Poláci ji považují za rozumnou a budou ji zkoušet, takže má šanci při předložení před zasedáním při MS 2019 na odsouhlasení.

ladous | 28. 08. 2017

Vezmu-li jako pokusnou nedělní regatu v Jablonci, pak nutno říct, že za panujících větrnostních podmínek nebyl s dojezdovým časem problém (jeli jsme na hodinu a přidal jsem 10 minut). Všechny modely, které setrvaly na vodě, své rozjeté kolo dokončily a nechalo by se s tím pracovat. Pro ty, kdo obepluli méně než vyhlášených 7 kol, by to jednoznačně znamenalo klad, jelikož by neměli nulu.

ladous | 28. 08. 2017

Naopak v sobotu bych, kdybych chtěl, aby každý model dokončil své rozjeté kolo, musel přidat i 20 minut, jak v závěru předpokládaného času vítr zeslábl (naštěstí již měly svá kola odjetá a až na jednu dvě výjimky byly z vody).

Jistě, má to řešení, které časový plán nenaruší. Tím by bylo stanovovat základní čas jízdy podle aktuálních podmínek. Jsou po prvním kole modely pomalé? Pojedeme půl hodiny a druhou půl hodinu necháme na dojezd. Jsou rychlé? Můžeme jet 55 minut a přidat jen 5 minut na dojezd.

Další články v rubrice

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Log
Článků: 314
Akcí: 16
Uživatelů: 116
Lodí v registru: 3
Vyrobilo: CLIQUO & Binteractive © 2024 minisail.cz