neděle 14. srpen 2022 RSS Mapa stránek Přihlásit se Registrace
Úvod > Minisailisté > Krátké zprávy > Počátky NSS a Minisal v Čechách

Počátky NSS a Minisal v Čechách

09.04. 2009 | Úvod Vložil(a): Jirka
KR_013_002B
KR_013_002B

O tomto logickém pokračování prvního článku těchto stránek  - o historii slova jsem uvažoval vlastně vzápětí po zveřejnění toho prvního – tedy už v lednu 2008. Protože jsem ale u těchto začátků nebyl, hledal jsem „pamětníky“, kteří by mi pomohli jej napsat. Borek Dvořák, kterého jsem oslovil jako prvního, mne celkem logicky odkázal na Zdenka Tomáška. Zdeněk je ale velmi zaměstnaný člověk a tak jsme pořád nemohli najít vhodnou chvíli – uvažoval jsem o rozhovoru s ním formou interview. Velký impuls k článku, který je před Vámi nakonec dal František Chmelka, který pro své stránky napsal článek Ohlédnutí za desetiletím kategorie NSS. S jeho laskavým svolením jsem jej použil jako základ, do kterého vpisovali své pohledy na věc jak Borek, tak Zdeněk. Na mne zůstala redakční úprava, spojení jednotlivých částí a Zdeněk dodal ještě několik fotek ze svého archivu. Jednotlivé části jsou uvozeny vždy jménem autora, který za textem stojí. Tak se uvelebte a zaposlouchejte se do poutavého vyprávění...

 

Zdeněk Tomášek: V roce 1995 bylo historicky poslední IX. Mistrovství světa v polské Ilawě, kde se jely všechny kategorie modelů lodí s mechanickým pohonem pohromadě. Zde se rozhodlo o rozdělení této skupiny (hlavně z naší iniciativy maketářů) na menší, více specializované skupiny. Tak vlastně se ustavily samostatné skupiny (sekce) AB, M a NS. Prvním vedoucím sekce NS byl zvolen Dr.inž. Jerzy Litwin. Spolu s ním jsem začal připravovat nové dvě kategorie, které se už v Evropě jezdily, parníky (DS) a makety plachetnic (NSS). Věděli jsme o organizaci maket plachetnic hlavně v Německu, Francii a Anglii. Svou roli sehrála i šťastná náhoda, kdy Borek Dvořák našel na mě spojení. A tak jsme se sešli jednoho letního víkendu 1997, kdy se vracel z Brna domů, do Kolína nad Rýnem. Byl u toho i můj syn Martin. Schůzka byla i s kafíčkem, na dálničním odpočívadle v Průhonicích, kde jsme živě diskutovali o maketách plachetnic a Borkově bohatých zkušenostech s Minisailem v Německu. Slovo dalo slovo a při další a delší návštěvě, zajel i do Prahy, kam nepřijel sám. Přivezl sebou totiž i plachetnici Marii, se kterou jsme si zašli zajezdit do Holešovického přístavu. Později jsme u Martina začali vymýšlet... Náš záměr byl přivést do minisailu „maketovost“.
Borek Dvořák: S tou poslední Zdeńkovou větou nesouhlasím. Organizace mini-sail vznikla v Německu jako sdružení „céčkařů“, kteří se snažili svoje makety naučit jezdit. Toto se jim ohledně modelů celkem rychle podařilo, oni sami ale potřebovali poněkud více času, než se naučili modely ovládat. Tedy podobný vývoj, jako o deset let později v CZ. Více viz úvodní článek na minisail.cz o historii slova mini-sail.

Zdeněk Tomášek: V srpnu roku 1997 (21. až 25. srpna) jsme v Čechách, v Bakově, pořádali historicky první Mi světa sekce NS. Zde Borek, dne 24. srpna, předvedl svoji Marii a také nástin stavebních a soutěžních pravidel. Současně jsme zde sbírali další návrhy a připomínky od účastníků mistrovství.
Toto mistrovství se do historie zapsalo více důležitými skutečnostmi - premiéru měla kategorie DS (7 modelů), na technické komisi bylo mimo jiné přijato rozhodnutí o možnosti startu pěti modelů ve třídě z jednoho státu (dříve pouze tři modely) a na dvouleté funkční období jsem byl zvolen vedoucím sekce NS, což později pomohlo v prosazování našich návrhů.

Borek Dvořák: Zdeněk a po něm i Martin drželi v těch prvních rozhodujících letech nad NSS z pozice svých funkcí ochrannou ruku. Pro některé národní svazy (např. Francie) byla NSS tak, jak byla kocipována, příliš odlišná od všeho co v sekci NS existovalo, a jejímu rozvoji (mírně řečeno) nepřály. Přestože neznám všechny podrobnosti, troufám si tvrdit, že bez několikaleté Zdeňkovy a Martinovy „politické ochrany“ a trpělivé práce by třída NSS neměla šanci přežít. Zdeněk se rovněž s jemu vlastní obětavostí už od začátku dobrovolně ujal funkce rozhodčího, přestože by byl raději postavil nějakou plachetnici a jezdil s námí.

Zdeněk Tomášek: V roce 1998 měl už Borek zapracované pravidla i s naším požadavkem na bodové hodnocení stavby modelu. Vycházel z vylepšených pravidel německého minisailu, který se nám zdál nejobjektivnější pro skupinové závody. Např. Francouzi dělili kategorie podle délky a roku stavby skutečné předlohy modelu. Je fakt, že neznali využívání stavebnic. Nám šlo o to, aby nová třída byla přístupná široké vrstvě modelářů. Pravidla obsahovala i složitý přepočet hendikepu v jízdě tak, aby byly srovnatelné výkony různých modelů v jedné společné regatě. V roce 1998 byla pravidla připravena ke schvalování. Návrhy byly rozeslány na členské státy Navigy a na školení mezinárodních rozhodčích 16.- 18.října 1998 v Kralupech nad Vltavou seznámil Borek Dvořák detailně rozhodčí z devíti zemí s definitivní podobou pravidel nové kategorie NSS. Kategorie je rozdělena do čtyř tříd podle oplachtění (NSS-A, B,C a D). Pak již zbývalo pravidla přeložit do všech oficiálních jazyků Navigy (němčina, francouzština a angličtina). Na podzimním zasedání prezidia a následně generálním zasedání Navigy byla nová kategorie a její pravidla přijata s účinností od 1.1.1999. To znamenalo, že nová kategorie již byla vypsaná i na Mistrovství  světa v německém Halle (26.8.- 1.9.1999). Zde se zatím účastnil pouze Borek Dvořák v NSS-B, který vlastně novou kategorii prezentoval před závodníky a rozhodčími.  Přihlášen byl i Fanda Chmelka, svůj model Master Hand ale nestačil dokončit.

Na 1.Mi Evropy 2000 v Bakově byly přihlášeny už tři modely Dvořák, Chmelka a Szymanski (PL) s modelem Spray, který ale nakonec nepřijel.

Franta Chmelka: Pro mne vše začalo na soutěži v Břehách u Přelouče na soutěži pořádané p. Navrátilem z Pardubic v roce 1999, kam na pozvání Zdenka Tomáška z Jablonce přijel Borek Dvořák se svým modelem na propagační předvedení modelu plachetnice. Aby nebyl na vodě sám, přivezli své modely i Pepa Slížek (Seawind) a Zdeněk Tomášek (nějakou F-ku). Zde mi Borek Dvořák zapůjčil ke svezení jeho model a bylo vystaráno. Rozhodl jsem se pro nově vznikající kategorii. Jelikož výběr podkladů nebyl nic moc, a znalosti nevalné, ba téměř žádné, padla má volba na model plachetnice Master Hand. Její plány se objevily v řadě plánů vydávaných v sousedním Polsku. Po usilovném zimním pachtění a souboji s neznámem se mi podařilo model zprovoznit, a na soutěži v Bakově roku 2000 si s Borkem Dvořákem zajezdit poprvé soutěžně. Zde se plně projevila moje neznalost a nezkušenost s touto kategorií. Master Hand dělal vše, jen ne jezdil.

Borek Dvořák: Tenhle moment si pamatuji malinko jinak. Podle mých vzpomínek mi Franta už v Břehách ukázal plánek na plachetnici Master Hand, a diskutovali jsme o její vhodnosti resp. o stavbě. Domnívám se, že moje doporučení model zvětšit Franta odmítl se zdůvodněním, že už má hotovou kostru modelu. Zmińuji se o tom proto, že pokud moje pamět´nelže, má Franta plné právo na titul nestora českých plachetničkářů. Byl by prvním a jediným českým modelářem, který s novou kategorií začal, aniž by měl možnost cokoliv od kohokoliv odkoukat. Je zajímavé, že hned po Frantovi se jako první na NSS „chytli“ zkušení maketáři: Jarda Zeman, Karel Egrt a Pepa Slížek.

Zdeněk Tomášek: Roky 2000 až 2002 byly věnovány hlavně stavbě nových modelů a to nejen u nás. Na Mistrovství světa 27.7.- 3.8.2001 v polské Ilawě se přihlásili pouze tři modeláři (Franta Chmelka, Borek Dvořák a Jarda Zeman s Dorianem). Nakonec startoval pouze Fanda. Zde byla ještě další důležitá událost, vedoucím sekce NS byl zvolen Martin Tomášek.
Franta Chmelka: V roce 2001 bylo vypsáno MS v polské Ilawě. Jelikož jsem se stávajícím modelem nebyl spokojen, rozhodl jsem se pro stavbu škuneru Benjamin W. Lathan  podle německého časopisu Model Bau Heute . Do soutěže bylo přihlášeno 4 nebo 5 modelů, ale na startu jsem se prezentoval pouze já. Model kupodivu i jezdil, na rozdíl od minulého. Tak jsem si zajel dvě sólo jízdy, dostal cenu a jel domů.
 

Rok 2002


Franta Chmelka: V roce 2002 se jela soutěž v Bakově, kde se již objevily 4 modely a to Marie Borka Dvořáka, Dorian Jardy Zemana,  Karl und Marie Karla Egrta a můj Landlubber - tedy podle internetu přestavěný Master Hand na jednostěžňovou nákladní uhelnou plachetnici, původem z Anglie. Tato přestavba hodně pomohla k vylepšení jízdních vlastností.
Borek Dvořák: Bakov 2002 byl pro mně přelomem. Až do té doby totiž nebylo jasné, zda bude NSS kromě Franty a mně vůbec ještě někoho dalšího zajímat. V této souvislosti bych se chtěl ještě zmínit o tom, že se v Bakově těsně před naší rozjížd´kou shromáždil na břehu dav možná tak 50 diváků, kteří s očividným zaujetím vydrželi celou hodinu sledovat kolem bójí kroužící plachetnice.
Zdeněk Tomášek: Na Mi Evropy 27.8.- 2.9.2002 v Moskvě se řady již pomalu rozšířily. Prezentovalo se osm modelů (NSS-A,NSS-B,NSS-D)  z RU., KAZ a náš (Fanda Chmelka s Landlubberem).
Franta Chmelka: Na ME v Moskvě se jelo lůžkovým vlakem a s velkým očekáváním, co bude. Přijetí a ubytování bylo velice příjemné, z hotelu bylo vidět na vodu. Na soutěži se sešlo asi 10 modelů všech kategorií, včetně katamaranů. Foukal dosti silný a nárazový vítr, který z některých modelů udělal létající předměty nad hladinou a to, co neuletělo, se převrátilo. Toto počasí mému modelu vyhovovalo a skončil jsem na 1. místě.
V tomto roce NSS dorazilo na Slovensko. Došlo k tomu tak, že na seriálovou soutěž konanou klubem Calypso z Podivína, přijela skupina slovenských modelářů s tehdy neznámým p. Ábelem. Nebylo třeba moc přesvědčování a plachetnice se mu tak zalíbily, že se stal pravidelným účastníkem na nejen na našich soutěžích, ale i v Polsku a následující rok ve  Francii...
 

Rok 2003

Franta Chmelka: Na českých vodách byl rok 2003 ve znamení nárůstu počtu modelů v kategorii plachetnic. Seriálu Mi ČR se zúčastnilo 11 modelů ze tří států. V tomto roce se ještě neobjevují stavebnicové modely kromě Atlantise, který p. Slížek  postavil z dílů a doplnil  podle stavebnice. Jízdy seriálu se jezdí společně (všechny kategorie NSS) jednak z důvodu atraktivnosti (větší počet modelů na startu) menšího počtu startujících na jednotlivých akcích.

 

Přehled účastníků seriálu 2003
8 lodí pod českou vlajkou
 
Ondřej Veškrna                 NSS-A    Sýkorka
Jacek Bieda (PL)               NSS-A    Opty
Štefan Ábel  (SK)              NSS-A    Wiking
František Chmelka              NSS-A    Trigger
Marcela Uherková               NSS-A    Corona SK 40
Witold Koszela (PL)            NSS-A    Opty
Borek Dvořák                   NSS-B    Marie
Josef Slížek                   NSS-B    Atlantis
Karel Egrt                     NSS-B    Thalassa
Jaroslav Zeman                 NSS-B    Dorian Gray
Jiří Špinar                    NSS-B    America
 
 

Rok 2004

Franta Chmelka: V tomto roce se opět objevily nové modely a tak i při neúčasti Borka Dvořáka a Ondry Veškrny se počet zúčastněných v seriálu zvýšil na šťastných 13 (z toho 6 z ČR). Kromě Atlantise se začínají objevovat i další modely ze stavebnic u juniorů z Polska, což je celkem pochopitelné vzhledem k použitým, ne zrovna jednoduchým technologiím při stavbě plachetnic. A to jaksi začalo předurčovat směr vývoje hlavně pro kategorii NSS-A, kde je výběr vhodných stavebnic. V této době by zřejmě bylo velice vhodné stanovit přesná pravidla pro hodnocení stavebnic. Protože se tak nestalo, dochází v dalších letech k nárůstu počtu modelů ze stavebnic a na druhé straně také k nekonečným dohadům ohledně hodnocení.
 
 
 
Přehled účastníků seriálu 2004
6 lodí pod českou vlajkou
 
Uherková Marcela               NSS-A    Corona SK40
Chmelka František              NSS-A    Trigger
Szeliga Zbigniew (PL)          NSS-A    Opty
Szarráz Juraj (PL)             NSS-A    Endeavour
jun. Pieczka Wojciech (PL)     NSS-A    Komtesa
jun. Chrzanowski Michal (PL)   NSS-A    Sea Wind
Lignarski Andrzej (PL)         NSS-A    Opty
Slížek Josef                   NSS-B    Atlantis
Zeman Jaroslav                 NSS-B    Dorian Gray
Egrt Karel                     NSS-B    Thalassa
jun. Sedlák Vojta              NSS-B    Landlubber
Bieda Jacek (PL)               NSS-B    General Zaruski
Ábel Štefan (SK)               NSS-B    Red Atao
 
 

Franta Chmelka: Zde si nejsem z důvodu výše zmíněné diagnózy přesně vzpomenout, ale v tomto roce byl pravděpodobně položen základ pro vznik soutěže „Zlatá plachta Barbory“ v Duchcově. Jak k tomu došlo?
Soutěž seriálu NS se konala v Oseku u Duchcova a z důvodu malé kapacity vodní plochy byl požádán p. Vrba z Duchcovského klubu, aby se ujal soutěže pro plachetnice. Zde byl asi položen základ pro velmi oblíbené soutěže plachetnic Evropského formátu na Barboře, ale také i pro nepopulární „lodní turistiku“ - tedy pro neznalé „šoupnout plachty na jiný rybník, aby nepřekážely“.

Zdeněk Tomášek: Na mezinárodních vodách se jelo 30.7.- 5.8.2004  3.Mistrovství Evropy opět v Moskvě. Zde bylo přihlášeno velké množství závodníků, kteří zaplatili startovné (celkem 26 modelů), ale nakonec se účastnilo 17 modelů z Rus, CZ, LT. Velký boj svedl junior Vojta Sedlák (Landlubber) ve třídě seniorů sloučené NSS-B,D (11 modelů) hlavně s velmi dobrým, ale značně nervózním Sašou Koptelovem s pěkným Colin Archem. Vojta zabojoval a získal titul Mistr Evropy.

Rok 2005

Franta Chmelka: V roce 2005 se jel první ročník „Zlaté plachty“ v Duchcově, jako první soutěž 12.seriálu, a to jen pro plachetnice a bez ostatních kategorií NS. Zde se také poprvé uskutečnil oddělený závod NSS-A a NSS-B, protože někteří závodníci přivezli modely do obou kategorií, tak byl společný start vyloučen. V neděli, na  závěr  setkání, se jela soutěž formou regaty přes celý rybník a od té doby se jezdí na všech dalších ročnících. Tedy první ročník soutěže a hned tři prvenství.

 
 
 
 
 
 
Přehled účastníků seriálu 2005
12 lodí pod českou vlajkou
 
Špinar Jiří                    NSS-A    Comtesse
Chmelka František              NSS-A    Trigger
Uherková Marcela               NSS-A    Corona Sk 40
Ábel Štefan (SK)               NSS-A    Endeavour
Šafařík Jaroslav               NSS-A    Libera Ocean
Pieczka Dariusz (PL)           NSS-A    Smaragd
Száraz Juraj (SK)              NSS-A    SK 37-01
Kozák Peter (SK)               NSS-A    Shantia
jun. Veškrna Ondřej            NSS-A    Sýkorka
jun. Sedlák Vojtěch            NSS-A    Olympia
jun. Pieczka Wojciech (PL)     NSS-A    Comtesse
jun. Galla Robert (PL)         NSS-A    Sea Wind
Slížek Josef                   NSS-B    Atlantis
Egrt Karel                     NSS-B    Thalassa
Ábel Štefan (SK)               NSS-B    Blue Nose
Zeman Jaroslav                 NSS-B    Dorian Gray
Ožana Tomáš                    NSS-B    Landlubber
Dvořák Borek                   NSS-B    Marie
Bieda Jacek                    NSS-B    General Zarusky
Chmelka František              NSS-B    Landluber
Ábel Štefan (SK)               NSS-B    Red Atao

 


Borek Dvořák: První Duchcovskou „Zlatou plachtu“ jsem prožíval ve stavu, kdy jsem pořád jenom čekal na to, že se probudím, a nic z toho co se kolem mě děje nebude pravda. Byla to první soutěž sekce NS pouze pro makety plachetnic, a hned napoprvé se jí zúčastnilo tenkrát neuvěřitelných 17 modelů. Pomalu to začínalo připomínat setkání mini-sail v Německu, Holandsku a ve Švýcarsku, v neposlední řadě hlavně přátelskou a „nesoutěžní“ atmosférou.

Franta Chmelka: V tomto roce se také konalo v Borovanech MS kategorie NS. Plachetnice byly přesunuty na přírodní koupaliště do asi 10 km vzdálených Trhových Svin, kde se uskutečnily všechny jízdy. Dodnes se stále na toto mistrovství vzpomíná jako na nejlepší – nejpovedenější ze všech.
Zdeněk Tomášek: Mistrovství světa 30.7.- 5.8.2005 v Borovanech se účastnilo v NSS-A jun. šest modelů, (3 státy) zvítězil Vojta Sedlák s modelem Olympia. Ve třídě NSS-A sen. to bylo osm modelů (4 státy Rus,PL,SK,CZ), zvítězil Borek Dvořák se Sýkorkou, Marcelka Uherková skončila třetí a Fanda Chmelka pátý. Ve tříbě NSS-B(+C) soutěžilo 11 modelů z pěti států. Zvítězil Borek Dvořák s Marií, druhý byl Pepa Slížek s Atlantisem, čtvrtý Karel Egrt s Thalassou, pátý Jarda Zeman s Dorianem Greyem a devátý skončil junior Tomáš Ožana.

Borek Dvořák: MS 2005 v Borovanech bylo po Bakově 2002 z mého hlediska dalším důležitým mezníkem ve vývoji NSS. Celková bilance 25 modelů z pěti států byla pro mně jasným signálem, že se plachetnice uchytily nejen v Čechách, ale v podstatě v celé východní části Evropy. Od Borovan jsem přestal mít obavy o přežití kategorie. Naopak jsem si začal uvědomovat, že vývoj došel do stádia, kdy se NSS začne ubírat svou vlastní cestou, a bude místo trvalého dohledu potřebovat nanejvýš příležitostnou radu nebo pomoc.

Borek Dvořák: Rok 2005 byl pro NSS extrémně dobrým rokem. Po počátečním logicky pomalejším rozjezdu teprve šest let staré kategorie se najednou vyrojilo poměrně hodně nových modelů a především modelářů nadšených pro plachetnice. Popularita NSS, která kategorii provázela již takřka od prvních dnů její existence, a dále dvě velké akce (Duchcov a MS) v průběhu jednoho roku jistě také udělaly svoje.

 

Rok 2006

Franta Chmelka: Následující rok 2006 se vyznačuje zvýšenou popularitou Duchcovské „Zlaté plachty“, kdy na její 2. ročník přijela početná skupina modelářů z Německa, vedená Borkem Dvořákem, který působil nejen jako neformální vedoucí, ale i jako tlumočník. A tak bylo možno poprvé porovnat naše modely s těmi odjinud.

 

Přehled účastníků v Duchcově 2006
9 lodí pod českou vlajkou
 
Špinar Jiří                    NSS-A    Endeavour
jun. Pieczka Wojciech (PL)     NSS-A    Comtesse
Hill Torsten (DE)              NSS-A    Obee Cat
Uherková Marcela               NSS-A    Corona SK 40
Šafařík Jaroslav               NSS-A    Libera Ocean
Post Karl-Heinz (DE)           NSS-A    Ranger
Schnebbe Gerold (DE)           NSS-A    Prinz Adalbert
Chmelka František              NSS-A    Trigger
Pieczka Dariusz (PL)           NSS-A    Smaragd
Dvořák Borek                   NSS-B    Marie
Oltersdorf Horst (DE)          NSS-B    Argus
Slížek Josef                   NSS-B    Adix
Hill Torsten (DE)              NSS-B    Orinoco Flow
Schnebbe Gerold (DE)           NSS-B    Perle von O. 
Abel Štefan (SK)               NSS-B    Bluenose
Zeman Jaroslav                 NSS-B    Dorian Gray
Chmelka František              NSS-B    Luise
Egrt Karel                     NSS-B    Phantom
Schuster Peter (DE)            NSS-B    Marlene
Mikulka Peter (SK)             NSS-B    Grossh.Elizabeth

 

 

Borek Dvořák: V roce 2006 se mi podařilo přesvědčit několik přátel z Německa, že stojí za to jet několik set kilometrů do Duchcova na Zlatou plachtu. Uskutečnil jsem si tak svůj dávný sen o setkání dvou „modelářských kultur“, které sice vznikly každá úplně jinak, ale přesto jsou obě téměř shodné. „Team Germany“, který se od té doby stal v Duchcově pravidelným hostem, vynikal hlavně výkony na vodě a především nesobeckou kamarádskou soudržností a vzájemnou podporou, které jsou na setkáních v Německu vcelku běžným úkazem.

Franta Chmelka: Dalším vrcholem sezóny, bylo ME v Polském Glowně.  Z výše uvedeného vyplývá, že soutěž v Duchově byla lépe obsazena, což svědčí o dobré práci organizátorů. Na ME se už projevil nárůst modelů ze stavebnic, hlavně v kategorii „A“.
Pro úplnost ještě dodávám, že v tomto roce se jevila účast jako stagnující, ale to jenom z pohledu českých závodníků. Přílivem zahraničních soutěžících se ale počet modelů na našich soutěžích a domácích vodách nepochybně zvětšil.

Zdeněk Tomášek: Na 4.Mistrovství Evropy 19.- 26.8.2006 v polském Glownu startovalo v NSS-A 11 modelů ze tří států (PL,Rus, CZ). České úspěchy: Fanda Chmelka 2.místo, Jirka Špinar 4.místo, Marcelka Uherková 7. místo a Vojta Sedlák 8.místo. Třída NSS-B 4 modely z Rus a CZ. Zvítězil Fanda Chmelka s Luisou, čtvrtý byl Jarda Zeman.

Rok 2007

Franta Chmelka: Rok 2007 měl kromě Seriálu Mi České republiky dva vrcholy. Byl to 3. ročník „Zlaté plachty“ a MS v Ruském Petrohradě. Na startu o“Zlatou plachtu“ se sešlo 20 modelů, a o „Modrou stuhu“ (společná regata bez bodového hodnocení) jelo 14. modelů.

 

Přehled účastníků v Duchcově 2007
17 lodí pod českou vlajkou
 
Špinar Jiří                   NSS-A    Endeavour
Chmelka František             NSS-A    Trigger
Uherková  Marcela             NSS-A    Corona Sk 40
Ožana-jun Tomáš               NSS-A    Comtesse
Kreisel Jiří                  NSS-A    Stormy Weather
Jun. Sedlák Vojtěch           NSS-A    Olympia
Basin Michail (RU)            NSS-A    Yamaha
jun. Vávra Jan                NSS-A    Saphir
Berger Gerhard (DE)           NSS-A    Kiwi
Pieczka Dariusz (PL)          NSS-A    Smaragd
Bieda Jacek (PL)              NSS-A    Opty
Post Karl-Heinz (DE)          NSS-A    Ranger
Hill Torsten (DE)             NSS-A    Dolly
Ábel Štefan (SK)              NSS-A    Endeavour
Borgmann Bernd (DE)           NSS-A    Spirit of freedom
jun. Pieczka Wojciech (PL)    NSS-A    Comtesse
jun. Basina Raisa (RU)        NSS-A    Saphir
Slížek Josef                  NSS-A    Bonduele
Takáč Ivan (SK)               NSS-A    Endeavour
Slížek Josef                  NSS-B    Atlantis
Emler Vratislav               NSS-B    Thalassa
Egrt Karel                    NSS-B    Thalassa
Zeman Jaroslav                NSS-B    Dorian Gray
Vrba Václav                   NSS-B    Valdivia - Altona
Medveděv Michal               NSS-B    Pohoda
Jareš Ladislav                NSS-B    Atlantis
Dvořák Borek                  NSS-B    Marie
Oltersdorf Horst (DE)         NSS-B    Argus
Bieda Jacek (PL)              NSS-B    General Zarusky
Ábel Štefan (SK)              NSS-B    Benjamin W. Latham
Buerger Christian (DE)        NSS-B    Inga IV
Hill Torsten (DE)             NSS-B    Orinoco Flow
Pešek Jaroslav                NSS-B    BritanniaBorek Dvořák: Duchcov 2007 potvrdil a prohloubil trend minulého roku, a co se týká počtu účastníků a kvality organizace (z hlediska plachetnic) dokonce předstihl mistrovství světa NS. Nejpozději od roku 2007 se stala  „Zlatá plachta“ kultovním setkáním, na kterém se schází celá maketářská plachetní scéna.

Borek Dvořák: Trend ke stavebnicím, kterého jsem si osobně povšiml teprve v roce 2006 (Franta se o něm zmiňuje již v kometáři k roku 2004), se začíná projevovat o něco výrazněji. Stavebnice se objevují zejména u ruských, běloruských a bulharských modelářů, v Polsku a CZ jsou však zatím pořád ještě v menšině. Ozývají se také první hlasy těch, kteří by si přáli oddělenou kategorii pro modely ze stavebnic nebo alespoň určitý limit pro statické hodnocení stavebnic.

Franta Chmelka: Na soutěž MS v Petrohradě se jelo autobusem v plném, řekl bych až přeplněném obsazení, asi jako já si mnoho modelářů nechtělo nechat ujít památky historického města. Jinak mistrovství utrpělo neúčastí dalších výprav ze zahraničí, především Polska a Slovenska, které měly problémy s vízy jako my, ale našim organizátorům se to podařilo vyřešit. Zde se již projevila převaha stavebnicových modelů.
Zdeněk Tomášek:  Mistrovství světa 25.7.- 2.8.2007 v ruském Petrohradu popsal Fanda. Doplním, že ve třídě NSS-C jely dva modely a ve tř.NCC-D jelo pět modelů, vše z Ruska.
Franta Chmelka: A na  závěr roku uspořádal Michal Medveděv první „Zamykání vody“ na přehradě Křetínka u Svitavic ve velice pěkném penziónu.

Borek Dvořák: Michalova iniciativa byla vyústěním již nějaký čas pod povrchem doutnajících myšlenek o nezávislosti plachetnic na Navize a svazu modelářů. Michal dokázal, že i v Čechách může aktivní jednotlivec sám zorganizovat modelářské setkání, podobně jako je to běžnou praxí v zemích, kde existují samostatné organizace mini-sail. Bylo pro mně až zarážející, s jakou přesností se začíná opakovat vývoj, který jsem zažil zhruba před deseti lety v Německu. Avšak právě na základě těchto zkušeností jsem doporučoval (a tohoto názoru jsem dodnes) myšlenku samostatné organizace sledovat paralelně s činností resp. soutěžemi organizovanými Navigou, a zavedené struktury (alespoň prozatím) neopouštět.

Jirka: Ke konci tohoto roku už také zrála myšlenka těchto stránek. Ty už následující dění obsahují v podrobnější a hlavně bezprostřední formě. Proto je také ten správný okamžik tento text ukončit.  Pamětníci nám popsali, jak to vše s těmito krásnými plachetnicemi na českých vodách probíhalo a že ne vše bylo vždy jednoduché. Buďme rádi, že dnes už slovo minisail v Čechách není jen přání a myšlenka několika modelářů, ale naopak skutečnost, která dává radost a pěkného koníčka stále širšímu okruhu modelářů. Pojďme v tom pokračovat...

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se

Další články v rubrice

Srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Log
Článků: 282
Akcí: 15
Uživatelů: 109
Lodí v registru: 3
Vyrobilo: CLIQUO & Binteractive © 2022 minisail.cz