úterý 25. červen 2024 RSS Mapa stránek Přihlásit se Registrace
Úvod > Modely > Praxe > Co se skrývá pod palubou

Co se skrývá pod palubou

19.01. 2011 | Praxe Vložil(a): Jirka
TE_008_001B
TE_008_001B

Na můj postesk a malé pošťouchnutí se ke mě pomalu ale jistě scházejí příspěvky, které všem umožní nahlédnout pod palubu modelů - tedy tam, kde mizí a odkud se vynořují otěže, táhla a jiná hejblátka. Přestože to každý řeší po svém, principy zůstávají a věřím, že i několikanásobný autor modelu plachetnice najde novou inspiraci, jak něco vyřešit jednodušeji a spolehlivěji, po čem sáhnout a i čeho se vyvarovat.

Cílem zveřejnění těchto příspěvků je i pomoc těm, kteří chtějí začít a nemají představu, jak to je nebo není složité a nemají možnost se někoho zeptat či se stydí zeptat : " Jak to tam máš uděláno?" ... můj případ ;o)   Takže dejte volný průběh zvědavosti malých kluků - tak jak je to na vedlejším obrázku...

První příspěvek dorazil od Jardy Peška. Trochu odporuje názvu, jelikož většina lan je tažena na palubě ale to už nám vysvětlí Jarda ve svém článku o řešení ovládání plachet u svého modelu Illbruck.

 

Tak to řeším JÁ  - illbruck

Nerad, ale Jirkovo úpěnlivé volání a v poslední době i neschopnost včas usnout, i když dříve jsem spal jak jsem se podíval na polštář mě dodalo sílu a chuť něco napsat.
Mám představu, že popíši způsoby řešení, které jsem použil a mohu je tedy snad i představit s tím,že jsou použitelné.

V této části popíši způsob ovládání jachty illbruck, tak jak jsem ji používal, a to s využitím jednoho nebo dvou navijáků a v další teoretické část další použití přídavných serv např. pro trimování kosatky nebo dotažení hlavního lemu hlavní plachty. Toto bylo v lodi připraveno, ale nebylo použito. Vliv na jízdní vlastnosti tedy nemohu hodnotit ale z principu ještě byla šance na jejich zlepšení...

Ovládání jedním navijákem.

Tento způsob je využitelný při oplachtění u kterého se vyskytuje kosatkové ráhno. lllbruck a vůbec současné moderní jachty jsou z převážné většiny s oplachtěním typu geny, tedy bez ráhna. Většina lodí i těchto moderních má většinu lanoví na palubě včetně ovládání plachet. Jsem zastáncem tohoto řešení i u modelu a snažím se maximálně využít různé průvlaky, kladky a ostatní prvky na palubě. V tomto případě je i v rozporu s maketovostí použito ráhno.(Jako u většiny lodí ze stavebnic, které v této kategorii jezdí.). Vše je uvedeno na obr.č.1.

Nekonečná smyčka je vykreslena červenou barvou je vedena z navijáku přes trubičkové průvlaky v nadstavbě paluby na kladky, které jsou i na předloze. Napínání nekonečné smyčky je zajištěno pružinkou ( případně gumičkou, velmi se osvědčila tenká silikónová bužírka dříve používaná v elektrotechnice). Očko do kterého jsou uvázány jak otěž hlavní plachty tak i ráhna musí být na tažné straně nekonečné smyčky. Pro ovládání používám levý křížový ovladač, páčkou k sobě přitaženo a od sebe maximální povolení hlavní plachty i kosatky. V tomto směru je na ovladači vyřazena neutralizace. Část nekonečné smyčky, která je pod palubou je naznačena čárkovaně. Dále je třeba dbát míry pro uchycení obou ráhen a jejich otočných bodů, tak aby se otevírala rovnoměrně a byl udržován úhel nastavení mezi kosatkou a hlavní plachtou. Nutno je též počítat se seřiditelností otěží. Ale to je
spíše už oblast týkající seřízení a trimování modelu.

Ovládání dvěma navijáky.

Ovládání odpovídá plně oplachtění, kosatka je bez ráhna. Na palubě jsou vedeny 2 nekonečné smyčky. Jedna provedena stejným způsobem jako v předešlém případě ale využívá se pouze pro ovládání hlavní plachty. Druhá nekonečná smyčka ovládá kosatku případně genu. Uspořádání je uvedeno na obr. č.2.

Smyčka je bez napínací pružinky. Napnutí smyčky je provedeno kladkou na přídi, která je pružně uložena. V neutrálním stavu nekonečné smyčky, ten odpovídá maximálnímu uvolnění kostky, jsou na smyčce 2 tažné válečky, které jsou ustaveny do ½ chodu, který odpovídá neutrální poloze ovladače. Je dobré aby byla možnost tažné válečky dle potřeby nastavit. Mezi tažným válečkem a navijákem je na smyčce očko (které se volně na smyčce pohybuje, ale váleček jím neprojde), do  kterého je uchycena otěž kosatky. Pokud se jede ostře na vítr např. Pravobokem tak se tahem navijáku přitahuje tažný váleček na pravé straně a otěž kosatky se přitahuje. Vše je zřejmé z obr.č.2. Pro ovládání využívám křížový ovladač na levé ruce a neutralizací vlevo-vpravo. V neutrálu je kosatka povolena. Vlevo přitahuji kosatku při plavbě na levoboku a obráceně. Hlavní plachta je ovládána stejným způsobem jako při využití jednoho navijáku, tedy současně levým křížovým ovladačem. Jak plyne z uvedeného jedním ovladačem se ovládají současně 2 navijáky a tím i hlavní plachta a kosatka. Při jízdě je tento způsob podstatně náročnější na nastavení plachet a především vzájemné ustavení kosatka – hlavní plachta. Tato nevýhoda se projeví zvláště pokud je trať příliš krátká a tedy je potřeba často měnit nastavení nebo pokud se mění směr větru.

Co vše se dá na modelu s bermudským oplachtěním ovládat.

Pokud má model jednoduché oplachtění ve tvaru kosatky s ráhnem a vratiplachtou je možno vcelku bez větších technických problému ovládat další prvky.

a) trimování úhlu mezi vratiplachtou a kosatkou
b) ustavení vratiplachty a kosatka do tvaru „motýl''
c) měnit vydutí vratiplachty a kosatky
d) přitažení zadního stěhu stožáru

Pořadí je sepsáno tak jak já vidím důležitost ve vztahu na zvýšení výkonnosti modelu. Pro splnění prvků dle bodu a) a c) byl v model illbruck připraven pro instalaci dalších 2 serv pro zajištění těchto funkcí. Pro názornost přikládám rozpracovaný stavební výkres obr. č.3 kde je vidět umístěni servomechanismů.

Funkci motýl lze uplatnit v případě ráhna na kosatce. Podrobnější popis provedení by vyžadoval doložení technickou dokumentací provedení a to je již rozhodně nad rámec tohoto článku. Určitě lze provést i další vylepšení ale pak je otázkou za jakou cenu a s jakým výsledkem. Na závěr se omlouvám pokud některá vyjádření neodpovídají vžitým technickým termínům
používaným v námořní terminologii. V případě nejasnosti nebo potřeby doplnit nějaké informace budu rád když se dotaz objeví na diskusi nimisailu.

 

V Kolíně 7.1.2011
S pozdraven
Jarda Pešek CZ 41 KLM Kolín

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se

Další články v rubrice

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Log
Článků: 314
Akcí: 16
Uživatelů: 116
Lodí v registru: 3
Vyrobilo: CLIQUO & Binteractive © 2024 minisail.cz